Skelbiama pedagogų atranka perkvalifikavimo studijų finansavimui gauti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia Kretingos rajono savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigose dirbančių mokytojų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo programas ir pagalbos  mokiniui specialistų (specialiųjų pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų, logopedų, socialinių pedagogų, psichologų) (toliau visi kartu vadinami – Pedagogai) perkvalifikavimo studijų finansavimo atranką.

Atrankos tikslas – sudaryti galimybes bei skatinti Pedagogus persikvalifikuoti, pasirenkant specialybę, reikalingą Savivaldybės pavaldumo švietimo įstaigose mokinių kokybiškam ugdymui organizuoti bei švietimo paslaugoms teikti.

Prašymai (priedo 1 priedas) nuo 2023 m. rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 8 d. teikiami Savivaldybės administracijai (Savanorių g. 29A, Kretinga).

Susiję skelbimai