Skelbiama kandidatų į UAB „Kretingos vandenys“ nepriklausomus valdybos narius atranka

Atranką inicijuoja Kretingos rajono savivaldybės administracija. Atrankos būdas – pokalbis. Atlygis už kolegialaus organo nario veiklą – fiksuotas, neturi kintamos dalies ir sudaro ne mažiau kaip 1/4 bendrovės vadovui nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio, o kolegialaus organo pirmininkui – ne mažiau kaip 1/3 bendrovės vadovui nustatyto mėnesinio darbo užmokesčio.

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario vietą, turi atitikti bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus. Skelbiama 2 (dviejų) kandidatų atranką į Bendrovės nepriklausomus valdybos narius, pagal žemiau pateiktas kompetencijų sritis:

  1. Kompetencija ūkio šakos, kurioje veikia Bendrovė, srityje;
  2. Kompetencija strateginio planavimo ir valdymo srityje.

Teikiant dokumentus, būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama. Teikti kandidatūrą galima į daugiau nei vieną sritį. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas – 20 dienų nuo atrankos paskelbimo, t. y. iki 2022 m. liepos 22 d. įskaitytinai.

Su pilnu kandidatų į UAB „Kretingos vandenys“ nepriklausomų valdybos narių atrankos skelbimu galite susipažinti čia.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

  1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo priedas).
  2. Kandidato gyvenimo aprašymas;
  3. Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
  4. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
  5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Daugiau informacijos suteiks:

Dovilė Dabševičienė, UAB „Amber team“ personalo projektų vadybininkė, tel. +370 699 89010, el. paštu: [email protected]

Vaiva Lukošienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, tel. +370 445 40966, el. paštas [email protected].

 

Susiję skelbimai