Saugaus elgesio prie vandens telkinių taisyklės

Maudymosi sezonas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu  Nr. T2-159 patvirtintos „Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės“ (toliau – Taisyklės), kurios  primena gyventojams, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių:

 • Neplaukite ir nebriskite už vietų, pažymėtų plūdurais ar kitaip pažymėtų maudymosi vietos ribų.
 • Nepalikite prie vandens be priežiūros vaikų iki 14 metų.
 • Draudžiama būti bendruose paplūdimuose nuogiems (nedėvintiems maudymosi kostiumų ar dėvintiems tik dalį jų).
 • Nesimaudykite žaibuojant ir (ar) perkūnijos, škvalo, kilusio viesulo metu.
 • Nesimaudykite tamsiu paros metu.
 • Nemokantys plaukti neikite į vandenį giliau kaip iki krūtinės.
 • Nesimaudykite neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
 • Nesimaudykite vieni nežinomose, nuošaliose vietose, maudykitės tik įsitikinę, kad saugu, nestovėkite ir nežaiskite ten, kur galima netikėtai įkristi į vandenį.
 • Neplaukiokite ant pripučiamų čiužinių, transporto priemonių padangų, rąstų, lentų ir kitų plaukiojimui nepritaikytų daiktų.
 • Nešokite, nenardykite iš (nuo) plaukiančios plaukiojimo priemonės.
 • Nesimaudykite iškart po valgio, valgydami, nekramtykite gumos.
 • Nešokite į  vandenį staiga, jei esate perkaitę, pirmiausiai apsišlakstykite.
 • Naudokitės gelbėjimosi liemenę užsidėkite prieš išplaukdami plaukiojimo priemone į vandens telkinį ir ją dėvėkite visą laiką, taip pat būdami plaukiojimo priemonėje ant vandens.
 • Pradėjote skęsti, nepanikuokite, pasistenkite įkvėpti kuo daugiau oro, atsigulkite ant nugaros, dėmesį į save atkreipkite šaukdami mojuodami rankomis.
 • Pamatę skęstantį žmogų, šaukdami mėginkite atkreipti aplinkinių dėmesį ir iškvieskite gelbėjimo tarnybas telefonu 112.  Laukdami gelbėtojų, pasitelkite į pagalbą kuo daugiau žmonių, bandykite padėti skęstančiajam saugiais būdais: nuo kranto, iš valties, mesdami plūdurą, tiesdami lazdą ir t.t. Nerizikuokite savo gyvybe. Ištraukę skęstantįjį į krantą suteikite pirmąją pagalbą.
 • Negadinkite ar kitaip nenaikinkite informacinių ir kitų ženklų prie vandens telkinių.

Administracinė atsakomybė už šių Taisyklių nesilaikymą numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų  kodekso 491 straipsnyje.

Saugaus poilsio prie vandens!

Susiję skelbimai