Rengiamas Kretingos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo planas, plano SPAV apimties nustatymo dokumentas

Kretingos rajono savivaldybės administracija organizuoja Kretingos rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano rengimą, kuris atnaujina Kretingos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T2-317. Plano tikslas – užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Šio plano projekte bus numatytos priemonės, užtikrinančios Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane bei Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane nustatytų užduočių įgyvendinimą.

Taip pat pradėtas Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procesas ir kviečiame į jį įsitraukti visuomenę.

SPAV metu bus nustatomos galimos reikšmingos Plano pasekmės aplinkai, konsultuojamasi su visuomene ir institucijomis, atsakingomis už aplinkos, sveikatos, kultūros vertybių, saugomų teritorijų apsaugą.

SPAV ataskaita bus ruošiama pagal šiuo metu parengtą ir SPAV subjektams pateiktą derinimui vertinimo apimties nustatymo dokumentą, kuris apibrėžia SPAV ataskaitos turinį, teiktinos informacijos apimtį, naudotinus vertinimo metodus. Kai bus parengti Plano ir SPAV ataskaitos projektai, visuomenė bus viešai su jais supažindinta.

Kretingos rajono savivaldybės administracija jau dabar laukia visuomenės pasiūlymų dėl Plano, atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plano SPAV. Kontaktinis asmuo Plano rengimo klausimais – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Odeta Viršilienė tel.: +370 686 37843, el. p.: [email protected], SPAV klausimais – UAB „Ekokonsultacijos“ aplinkos apsaugos specialistė Jolanta Graudinytė, tel. +370 656 67290, el. p.: [email protected]. Pasiūlymus Planui bei SPAV prašome teikti nurodytais el. pašto adresais.

Su SPAV apimties nustatymo dokumentu galima susipažinti čia .

Susiję skelbimai