Rengiamas Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius rengia Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų planą. Kviečiame Savivaldybės gyventojus bei socialinius partnerius (nevyriausybines organizacijas, biudžetines, viešąsias įstaigas bei kitas organizacijas) teikti siūlymus rengiamam Socialinių paslaugų planui.

Organizacijas ir įstaigas, kurios teikia ar numato teikti socialines paslaugas Kretingos rajono savivaldybės gyventojams, prašome pateikti duomenis apie 2022 metais numatomas teikti socialines paslaugas, nurodant:

  • bendrą informaciją apie įstaigą (organizaciją) (kada įkurta, narių skaičius, rekvizitai ir pan.);
  • teikiamų 2021 m. ir / ar 2022 m. numatomų teikti socialinių paslaugų rūšis pagal Socialinių paslaugų katalogą;
  • tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes, paslaugų gavėjų (išskiriant vietų ir  maksimalų lankytojų skaičių per dieną) ir darbuotojų skaičių  (detalizuojant socialinių darbuotojų ir darbuotojų padėjėjų skaičių);
  • trumpą numatomos veiklos aprašymą ir finansavimo šaltinius;
  • laukiamus rezultatus.

Pasiūlymus iki 2022 m. sausio 22 d. prašome siųsti el. paštu [email protected]. Telefono nr. pasiteirauti +370 445 51309.

Susiję skelbimai