Rengiamas detaliojo plano koregavimas

Pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0004:84), esančio Šiaulių pl. 25, Kvecių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koregavimas.

Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas (kadastro Nr. 5660/0004:84) Šiaulių pl. 25, Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. Planuojamos teritorijos plotas: 6,1919 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, LT-97131 Kretinga, Tel./Fax. +370 445 78199, El.paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 08 d. įsakymas Nr. A1- 1043 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: pertvarkyti žemės sklypą (kadastro Nr. 5660/0004:84), esantį Šiaulių pl. 25, Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., padalijant į atskirus sklypus, daliai žemės sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, išskirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-21-630). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.

Susiję skelbimai