Rengiama Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už 2021-2022 m. laikotarpį

Informuojame, kad rengiamos Kretingos rajono savivaldybės ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimo, patvirtinto 2021 m. gegužės 13 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-178 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies - Kretingos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo", (toliau – Bendrasis planas), sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos už 2021-2022 metus.

Bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitos atliekamos, vadovaujantis Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-19 įsakymu Nr. A1-1310 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo".

Stebėsenos ataskaitų organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracija, adresas Savanorių g. 29A, Kretinga, tel. +370 445 51294, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.kretinga.lt.

Stebėsenos ataskaitų rengėjas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Irina Simutienė.

Stebėsenos ataskaitų rengimo pradžia/pabaiga: 2023-08-08 / 2023-11-30.

Pasiūlymų teikimas: Visuomenė iki 2023-09-08 gali teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų rengimo raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijai, adresu Savanorių g. 29A, Kretinga arba el. paštu [email protected]; [email protected].

Susiję skelbimai