Priimamos paraiškos dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Kretingos rajone

Kretingos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Finansinės paramos, diegiant Kretingos rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-25 įsakymu Nr. A1-767, kiekvienas miško (žemės) sklypo, kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miške (žemės) sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki š. m. liepos 1 d. gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms įgyvendinti. Vėliau pateiktos paraiškos nebus vertinamos.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose neuždrausta medžioklė, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą:

1. repelentų pirkimas;

2. miške esančių želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;

3. miškų aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;

4. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;

5. laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (pvz., paprastoji kriaušė, miškinė obelis, paprastasis ąžuolas, karklas, gluosnis, drebulė, šermukšnis, europinis ir karpotasis ožekšnis ir pan.) pirkimas ir įveisimas;

6. daugiamečių aukštaūgių augalų (pvz., zuikiakrūmis, topinambas (bulvinė saulėgrąža), kmynai, daugiametis pašarinis lubinas ir pan.) pirkimas ir įrengimas aikštelių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas ir suteikiančių jiems prieglobstį;

7. specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;

8. papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;

9. miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;

10. laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;

11. bebraviečių ardymo darbai.

 

Atkreipiame dėmesį, kad medžiotojų būreliai (klubai) nėra miško sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Paraiškos teikiamos rajono Savivaldybės administracijai el. paštu [email protected], arba adresu Savanorių g. 29A, Kretinga.

Papildoma informacija teikiama telefonu +370 445 43783.

Paraiškose nurodytos prevencinės priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2021-12-01. Ne visiškai ar ne laiku įdiegtų prevencinių priemonių sąnaudos nekompensuojamos. Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti teikimo tvarkos aprašą ir aprašo pakeitimus bei paraiškos formą galite atsisųsti čia .

Susiję skelbimai