Patikslintas Kretingos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektas

Kretingos miesto vietos veiklos grupės 2024–2028 m. vietos plėtros strategijos tikslas – skatinti ir plėsti socialinę, ekonominę integraciją, modernizuoti bei plėtoti socialinę infrastruktūrą, kuri gerintų Kretingos miesto gyventojų gyvenimo kokybę. Įgyvendinant strategiją siekiama užtikrinti, kad visi asmenys turėtų lygias galimybes dalyvauti jiems aktualioje veikloje, gautų prieigą prie svarbių paslaugų.

Patikslintas Kretingos miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektas

Kviečiame visus iki 2023 m. gruodžio 1 d. (įskaitytinai) teikti pastabas ir pasiūlymus strategijos projektui el. paštu [email protected]

Susiję skelbimai