Pakartotinai kviečiame siūlyti atstovus į nevyriausybinių organizacijų tarybą

Kretingos rajono savivaldybės administracija pratęsė nevyriausybinių organizacijų atstovų atranką į Nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – Taryba).

Kviečiame siūlyti nevyriausybinių organizacijų atstovus į Tarybą, juos siūlyti gali Savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinių organizacijų asociacijos. Jeigu Savivaldybės teritorijoje nėra veikiančių nevyriausybinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus į Tarybą pasiūlo Savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos.

Savo atstovus gali siūlyti juridinį statusą turinčios NVO (išskyrus bendruomenines organizacijas) (pateikdamos skenuotą siūlymą-paraišką), pasiūlydamos vieną atstovą.

Jūsų siūlymu lauksime iki šių metų lapkričio 24 d. 12 val. el. paštu [email protected]

Taryba atlieka šias funkcijas:

  • teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO stiprinimo;
  • teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su NVO palankios aplinkos Savivaldybėje kūrimu, nustatymo;
  • dalyvauja rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su NVO plėtra, projektus;
  • dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;
  • dalyvauja Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;
  • inicijuoja NVO pasitarimus, seminarus, mokymus aktualiais NVO veiklos ir jų teikiamų paslaugų klausimais;

Taryba vykdydama Kretingos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų funkcijas:

  • teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
  • teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomeninių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
  • informuoja visuomenę apie Tarybos tikslą ir veiklą, skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias NVO, jų iniciatyvas, teikiamas paslaugas, organizuojamus mokymus;
  • kiekvienais metais viešai skelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt Tarybos veiklos ataskaitą.

Daugiau informacijos apie atranką teikia Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Inga Biliūnaitė-Rušinskė, tel. +370 687 11662 arba el. paštu [email protected] .

Atkreipiame dėmesį, kad Tarybos posėdžiai vyksta darbo dienomis darbo metu.

Pridedama:

Susiję skelbimai