Numatomas poilsio paskirties pastato Kretingos r. sav., Kretingos sen., Žibininkų k., Liepų g. 32, projektavimas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kretingos r. sav., Kretingos sen., Žibininkų k., Liepų g. 32, sklypo kad. Nr. 5660/0007:66

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita / komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: poilsio paskirties pastatai – 7.13 – poilsiui skirti pastatai (poilsio namai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): Surdoko architektūros studija, UAB “Vertės inovacija” įm.k. 302742416, SPV Rūta Surdokienė (kvalif. at. Nr. 39703), tel. Nr. +370 686 67550, el. p. [email protected], SPDV E.A. Kačerovskytė (kvalif. at. Nr. A1509), tel. Nr. +370 692 24224, el. p. [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Atostogų parkas“, Venecijos aklg. 2, Žibininkai, Kretingos r., [email protected], tel. Nr. +370 687 31770

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Vytauto g. 19, Trakai, tel. Nr. +370 686 67550, darbo dienomis 10:00–15:00, iš anksto suderintu laiku

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymų teikimo terminas iki 2021-07-19 15:00 val., el. p. [email protected], tel. Nr. +370 686 67550, Vytauto g. 19, Trakai

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Savanorių g. 29A, Kretingos m., Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, 2021-07-20 15:30 val.

Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu: https://meet.google.com/icr-btuv-cmz

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Susiję skelbimai