Numatomas mokslo paskirties patalpos – bibliotekos kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties butą Kartena, Kretingos g. 3-7, projektavimas

1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Kretingos r. sav., Kartena, Kretingos g. 3-7. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 5627/0007:88, Kartenos k.v.

2. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

3. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamasis namas (trijų ir daugiau būtų – daugiabučiai pastatai); statinio kategorija – neypatingas statinys.

4. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas): projektinius pasiūlymus parengė UAB „Kartografiniai projektai“, projekto vadovas - Rimgaudas Laužikas (kvalifikacijos atestato Nr. A 409, išduotas nuo 2013-11-15), tel. nr. +370 445 78199, el. paštas [email protected].

5. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): D. S.

6. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: susipažinti su projektiniai pasiūlymais galima iki 2021-07-22 UAB „Kartografiniai projektai“ patalpose, esančiose Vytauto g. 17, II a., Kretinga, darbo dienomis 08:00 – 17:00 val. (laiką derinti iš anksto telefonu – +370 445 78199) ir Kretingos rajono savivaldybės svetainėje https://www.kretinga.lt/

7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui gali teikti: raštu – UAB "Kartografiniai projektai“, adresu Vytauto g. 17, Kretinga; el. paštu – [email protected].

8. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projektinių pasiūlymų svarstymo viešas susirinkimas vyks 2021-07-22 15:00 val. Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose Savanorių g. 29A, Kretinga.

 

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Susiję skelbimai