Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) nuotolinis posėdis

2021 m. lapkričio 9 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Klaipėdos celiuliozės fabriko pastatų komplekso (u. k. 23210), esančio Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., Nemuno g. 2A, 2B, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, ikonografine medžiaga, publikacijomis.

Akto projektu siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto – Klaipėdos Celiuliozės fabriko pastatų komplekso (u. k. 23210) vertingąsias savybes, apibrėžtas teritorijos ribas, apibrėžti vizualinio apsaugos pozonio ribas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Marijampolės Cukraus fabriko pastatų komplekso (u. k. 21319), esančio Marijampolės sav., Marijampolės m.,P. Armino g. 63A, 65, 65A, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimų ataskaitomis ir publikacijomis.

Akto projektu siūloma nustatyti kultūros paveldo objekto – Marijampolės Cukraus fabriko pastatų komplekso (u. k. 21319) vertingąsias savybes, apibrėžti apsaugos pozonio ribas, tikslinti teritorijos ribas (jas mažinant).

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sakūčių tilto (u. k. 4836), esančio Šilutės r. sav., Kintų sen., Sakūčių k., Tilto g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija ir publikacijomis.

Akto projektu siūloma nustatyti kultūros paveldo objekto – Sakūčių tilto (u. k. 4836) vertingąsias savybes ir patikslinti teritorijos ribas (jas mažinant).

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Šilininkų tilto (u. k. 22132), esančio Šilutės r. sav., Saugų sen., Šilininkų k., Žolynų g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija ir publikacijomis.

Akto projektu siūloma nustatyti kultūros paveldo objekto – Šilininkų tilto (u. k. 22132) vertingąsias savybes ir tikslinti teritorijos ribas (jas sumažinant).

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Geležinkelio viaduko (u. k. 24810), esančio Kretingos r. sav., Kretingos m. sen., Kretingos m., Bajorų g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacijomis, ikonografine medžiaga ir publikacijomis.

Akto projektu siūloma nustatyti kultūros paveldo objekto – Geležinkelio viaduko (u. k. 24810) vertingąsias savybes, tikslinti teritorijos ribas (jas padidinant) ir apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Geležinkelio tilto (u. k. 24811), esančio Kretingos r. sav., Kretingos m. sen., Kretingos m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacijomis, ikonografine medžiaga ir publikacijomis.

Akto projektu siūloma nustatyti kultūros paveldo objekto – Geležinkelio tilto (u. k. 24811) vertingąsias savybes, tikslinti teritorijos ribas (jas didinant) ir apibrėžti vizualinės apsaugos pozonį.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pastatų komplekso (u. k. 33984), esančio Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pylimo g. 25, 27, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis (u. k. 33984, u. k. 33985, u. k. 33986, u. k. 34000, u. k. 34001), valstybės saugomas (u. k. 27991).

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Akto projektas parengtas, remiantis architektūrinių tyrimų ataskaita bei stogo ir perdangos ekspertizės aktu, vizualiniais tyrimais, fotofiksacija ir surinkta archyvine medžiaga.

Akto projektu siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto – Pastatų komplekso (u. k. 33984) teritorijos ribas (sutapdinant jas su kadastriškai matuotomis sklypo ribomis), teritorijos bei Pastatų komplekso pirmojo namo (u. k. 27991) vertingąsias savybes.

Susiję skelbimai