Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) nuotolinis posėdis

2021 m. spalio 5 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  • Klausimas dėl mūro fragmento, aptikto archeologinių tyrimų metu Vilniuje, Vasario 16-osios g. 1, vertinimo ir tikslingumo jį nustatyti Vilniaus šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso (u. k. 1073) vertingąja savybe.

Papildoma informacija:

Statusas – kultūros paveldo objektas (u. k. 1073) – valstybės saugomas.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas UAB „Teisinga orbita“ 2021-09-13 kreipimasis dėl archeologinių tyrimų metu sklype Vasario 16–osios g. 1, Vilniuje, aptiktų mūrinio užstatymo liekanų įvertinimo.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Drobiškių dvaro sodybos fragmentų (u. k. 117), esančių Jonavos rajono sav., Žeimių sen., Drobiškių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti apibrėžtas teritorijos ribas, jas sutapdinant su suformuoto žemės sklypo, kuriame yra kultūros vertybė, ribomis. Taip pat siūloma apibrėžti vizualinio apsaugos pozonio ribas, nes Drobiškių dvaro sodybos fragmentai (u. k. 117) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-01-12 įsakymu Nr. Į-7 inicijuoti skelbti valstybės saugomu objektu.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Jachtklubo „Neptūnas“ pastato (u. k. 21216), esančio Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Priešpilio g. 2, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – Valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma Jachtklubo „Neptūnas“ pastatui (u. k. 21216) nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Apsaugos pozonio ribos neapibrėžiamos, nes Jachtklubo „Neptūnas“ pastatas (u. k. 21216) patenka į Klaipėdos pilies ir bastijonų komplekso (u. k. 848), Klaipėdos piliavietės (u. k. 10303) ir Klaipėdos senamiesčio (u. k. 16075) teritorijas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kartenos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1458), esančio Kretingos rajono sav., Kartenos sen., Kartenos mstl., Kretingos g. 4, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – Valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Kartenos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1458) duomenis Kultūros vertybių registre: nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius; nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį;apibrėžti teritorijos ribas, jas sutapdinant su žemės sklypo, kuriame yra kultūros vertybė, ribomis; patikslinti vizualinio apsaugos pozonio ribas (jas padidinant).Taip pat siūloma netaikyti apsaugos Sakyklai su 4 skulptūromis (u. k. 9531), Ornamentuotiems kryžiams (u. k. 3) bei Vargonams (u. k. 16842), nes šie objektai siūlomi nustatyti Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 1458) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (u. k. 23590) vertingosiomis savybėmis.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Tilmansų metalo fabriko darbininkų klubo pastato fasado (44580), esančio Kauno rajono sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 9, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyriaus raštas, kuriuo teikiamas prašymas svarstyti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Tilmansų metalo fabriko darbininkų klubo pastato fasadui (44580) apsaugos suteikimo, nustatant aukštesnį nei vietinis reikšmingumo lygmuo. Akto projektu taip pat siūloma nustatyti vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, apibrėžti teritorijos ribas.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Vėjo malūnui (u. k. 12221), esančiam Joniškio rajono sav., Satkūnų sen., Plikiškių k., Malūno g. 2, netaikymo.

Papildoma informacija:

Statusas – Valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas savininko T. P. kreipimasis ir Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma panaikinti apsaugą Vėjo malūnui (u. k. 12221), esančiam Joniškio rajono sav., Satkūnų sen., Plikiškių k., Malūno g. 2, nes jo vertingosios savybės sunyko.

  • Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Raktuvės vėjo-motorinio malūno (u. k. 12223), esančio Joniškio rajono sav., Žagarės m., Raktuvės g. 26, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – Valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Klausimo svarstymo pagrindas – gautas Kultūros paveldo centro parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma nustatyti objekto vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Apsaugos pozonio ribos neapibrėžiamos, nes Raktuvės vėjo-motorinis malūnas (u. k. 12223) patenka į Žagarės miesto istorinės dalies (u. k. 17127) ir Žagarės urbanistinio draustinio teritorijas.

Susiję skelbimai