Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) nuotolinis posėdis

2021 m. liepos 27 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lietuvos radijo ir televizijos centro statinių komplekso (u. k. 2801), esančio Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Sausio 13-osios g. 10, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl kompleksinės dalies – Lietuvos radijo ir televizijos centro statinių komplekso televizijos bokšto (u. k. 36016) vertingųjų savybių tikslinimo).
  2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Pūčkorių palivarko sodybos (u. k. 27071), esančios Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Pūčkorių g. 5, 9, 15, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
  3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kūlupėnų geležinkelio tilto (u. k. 24809), esančio Kretingos rajono sav., Kūlupėnų sen., Kūlupėnų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
  4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Panevėžiuko dvaro sodybos fragmentų (u. k. 175), Kauno rajono sav., Babtų sen., Panevėžiuko k., apsaugos zonos ribų apibrėžimo.
  5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Priekulės dvaro sodybos (u. k. 245), esančios Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Priekulės II k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
  6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namui (46336), esančiam Jurbarko rajono sav., Veliuonos sen., Veliuonos mstl., Gedimino pr. 43, apsaugos suteikimo.
  7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalbininko Jono Kruopio gimtosios sodybos vietos (u. k. 2301), esančios Tauragės rajono sav., Sakalinės k., Sakalinės g. 9, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Susiję skelbimai