Kviečiame teikti pasiūlymus dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) kviečia fizinius asmenis (ar grupes asmenų), kurie planuoja statyti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, skiriant ne mažiau kaip 40 proc. privačių (tikslinių) lėšų, teikti pasiūlymus. Pasiūlymus gali teikti asmenys, prie kurių planuojamos statyti infrastruktūros prijungiami esami statiniai, kuriems statybą leidžiantis dokumentas išduotas iki 2021-01-01 ir, kai objektas patenka į viešąją geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritoriją bei, kai objekto statyba numatoma valstybinėje ar savivaldybės žemėje, kuomet negali būti sudaroma Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

Pasiūlymai teikiami užpildant Asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-103 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-186 redakcija) (toliau – Aprašas), 1 priedo formą. Pasiūlymai teikiami Administracijai tiesiogiai paštu, adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, arba elektroniniu paštu [email protected], pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Informacija teikiama tel. +370 445 40966 arba el. paštu [email protected].

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T2-103 "Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Susiję skelbimai