Kviečiame teikti paraiškas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ partnerių atrankai

Kviečiame biudžetines, viešąsias įstaigas, asociacijas, religines bendruomenes ar bendrijas, labdaros ir paramos fondus, kurie teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, iki spalio 3 d. teikti paraiškas projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ partnerių atrankai.

Atrankos tikslas – atrinkti projekto partnerius savivaldybėje, kurie, įgyvendinę projektą, teiks vaikams kokybiškas dienos socialinės priežiūros paslaugas Kretingos rajone.

Reikalavimai pareiškėjams numatyti projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos apraše (įsakymo 2 priedas).  Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Konkursui teikiamos paraiškos užpildomos pagal Aprašo nustatytą formą (įsakymo 1 priedas).

Užpildyta paraiška pristatoma Kretingos rajono savivaldybės administracijai:

  • registruotu laišku ar per pašto kurjerį, adresu Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga;
  • skenuota paraiška siunčiama el. paštu [email protected].

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją Jovitą Michniovienę tel. +370 445 74139, arba el. p. [email protected].

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. A1-991 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-1052 „Dėl projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kretingos rajono savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo"

Susiję skelbimai