Kviečiame privačias rajono sveikatos priežiūros įstaigas dalyvauti Kretingos sveikatos centro veikloje

Kretingos rajono savivaldybės taryba 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-191 „Dėl Kretingos sveikatos centro kūrimo inicijavimo funkcinio bendradarbiavimo būdu“ (toliau – sprendimas) pritarė Kretingos sveikatos centro kūrimo inicijavimui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11.1 papunkčiu bei Kretingos rajono savivaldybės sprendimu, Kretingos rajono savivaldybė kreipiasi į visas privačias įstaigas, Kretingos rajono savivaldybėje teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas (nurodytas Aprašo III skyriuje), dėl dalyvavimo Kretingos sveikatos centro veikloje.

Sveikatos priežiūros įstaigų prašome iki 2023 m. liepos 26 d. raštu informuoti apie Įstaigos ketinimą / nesutikimą dalyvauti Kretingos sveikatos centro veikloje, raštą siunčiant el. paštu [email protected]. Nepateikus atsakymo raštu iki nurodytos datos, bus laikoma, kad įstaiga nesutinka dalyvauti Kretingos sveikatos centro veikloje.

Išsamesnę informaciją apie įgyvendinamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklo vystymą / pertvarką galima rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

Susiję skelbimai