Kviečiame dalyvauti integralios pagalbos teikimo Kretingos rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankoje

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintas Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų planas. Projekto partnerius atrenka Kretingos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-1143 „Dėl projekto „Integrali pagalba Kretingos rajone“ partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ (toliau-Aprašas) patvirtintos projekto partnerių atrankos tvarkos.

Projekto partnerių atrankos tikslas – siekiant kokybiško Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas), įgyvendinimo, atrinkti projekto partnerius, kurie teiks integralią pagalbą Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyventojams.

Reikalavimai projekto partneriams

Galimi projekto partneriai – viešieji, privatieji juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą.

Projekto partneriams keliami šie reikalavimai:

  • turėti ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Savivaldybės, kurioje planuoja teikti integralią pagalbą, teritorijoje patirtį;
  • įgyvendinant projektą, užtikrinti jo atitiktį dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimams:
  • turėti licenciją teikti dienos socialinę globą vaikui su negalia, suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asmeniui;
  • turėti asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ar bendruomenės slaugos paslaugas;
  • įgyvendinant projektą, užtikrinti integralią pagalbą teikiančių darbuotojų profesinės kvalifikacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams:
  • projekto partnerio darbuotojai, kurie, teikiant integralią pagalbą, teiks dienos socialinę globą, turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus: socialiniai darbuotojai yra įgiję Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 6 dalyje nurodytą išsilavinimą; individualios priežiūros darbuotojai atitinka įstatymo 19 straipsnio 61 dalyje nurodytus reikalavimus;
  • projekto partnerio darbuotojai, kurie, teikiant integralią pagalbą, teiks bendrosios praktikos slaugos paslaugas, turi atitikti Bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimo integralią pagalbą gaunantiems asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-691 „Dėl Bendrosios praktikos slaugos paslaugų teikimo integralią pagalbą gaunantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 ir 7 punkte nurodytus reikalavimus;
  • projekto partneris neturi būti likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis).

Paraiškos formą ir atrankos aprašą galima rasti savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt arba galima kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoją Margaritą Lipskienę  tel. +370 445 54754, el. p. [email protected]

Paraiškas prašome pateikti iki 2022 m. lapkričio 9 d.

Susiję skelbimai