Kviečiamas Kontrolės komiteto posėdis

2022 m. birželio 22 d. 15.00 val. kviečiamas Kontrolės komiteto posėdis.

Darbotvarkė:

  1. Kretingos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. spalio 18 dienos Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu Nr. K12-4 atlikto patikrinimo (2021 m. gruodžio 9 d. aktas Nr. K1-2), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktą informaciją, susijusią su siurblinės ir nuotekų, Perlų g., Padvarių k., Kretingos r., statybos aplinkybėmis, analizė ir vertinimas. Galimos žalos, padarytos Savivaldybei ir UAB „Kretingos vandenys“, vertinimas. Sodų g. Padvarių k. Kretingos r. asfaltavimo ir apšvietimo įrengimo aplinkybių analizė ir vertinimas (tęsiamas svarstymas).
  2. Priemonių, skirtų seniūnijų funkcijoms užtikrinti, įsigijimo ir naudojimo atitikties vertinimo ataskaitos svarstymas.
  3. Savivaldybės būsto remontui skirtų lėšų panaudojimo atitikties audito ataskaitos rekomendacijų plano įgyvendinimas.
  4. Kiti klausimai.

Posėdžis vyks Kretingos rajono savivaldybės posėdžių salėje, Savanorių g. 29A, II a. Kretingoje.