Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Salantų PSPC skelbia konkursą ūkio dalies vedėjo pareigoms užimti

Darbo pobūdis:

 • ūkio dalies vedėjas organizuoja aptarnaujančio personalo darbą įstaigoje, supažindina darbuotojus su priešgaisrinės saugos ir darbų saugos reikalavimais, organizuoja civilinės saugos mokymus ir tvarko dokumentus, yra atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi įstaigoje ( DAP- asmens duomenų apsaugos pareigūnas);
 • vykdo pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;
 • tvarko nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus;
 • rūpinasi materialinių vertybių sandėliavimu ir išdavimu;
 • vykdo pavedimus, kuriems reikalingas gebėjimas vairuoti automobilį.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 1,6 bazinio dydžio.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis internetu;
 • teisės aktų išmanymas;
 • gebėti savarankiškai vykdyti darbo pobūdį atitinkančias funkcijas;
 • išmanyti dokumentų rengimą.

Privalumai:

 • panašaus darbo pobūdis;
 • priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
 • darbų saugos pažymėjimas;
 • civilinės saugos pažymėjimas;
 • energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas ( atsakingas už elektros ūkį);
 • vairuotojo pažymėjimas.

Pretendentų atrankos būdas: apklausa žodžiu.

Pretendentai privalo el. paštu [email protected] arba kitais būdais pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, nuo 2022-09-16 iki 2022-09-30.

Išsami informacija apie konkursą teikiama tel. 8 445 58 251 arba el. paštu [email protected]

Pretendentai, kurie atitinka reikalavimus ir yra pateikę privalomus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atrankos posėdžio, informuojami, kad bus kviečiami į posėdį.

Susiję skelbimai