Kretingos rajono savivaldybė skelbia siūlymų dėl Kretingos rajono kultūros ir meno premijų skyrimo priėmimą

Kretingos rajono kultūros ir meno premija skiriama meno ir kultūros kūrėjams (asmenims, kolektyvams, kūrėjų grupėms), gyvenantiems Kretingos rajone (studijuojantiems, dirbantiems ir pan.), bei rajono kultūros įstaigoms už pastarųjų metų reikšmingą ir aktyvią kultūrinę veiklą.

Kandidatus Kultūros ir meno premijai gauti gali siūlyti rajono kultūros įstaigos, visuomeninės organizacijos, kūrybinės sąjungos, rajono Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius, privatūs asmenys, taip pat gali siūlytis patys darbų autoriai.

Siūlymas skirti Kultūros ir meno premiją pateikiamas Kretingos rajono Kultūros ir meno tarybai iki šių metų 2023 m. balandžio 28 d. (Savanorių g. 29 A, Kretinga). Kartu su siūlymu-užpildyta paraiška turi būti pateikta išsami informacija apie siūlomą kandidatą: kandidato gyvenimo ir veiklos aprašymas, dvi rekomendacijos (kultūros ir meno specialistų, kūrybinių sąjungų, visuomeninių organizacijų), kandidato darbai ar jų nuotraukos, publikacijų sąrašai, recenzijų, straipsnių, atsiliepimų kopijos, kitų institucijų įvertinimai ar kita medžiaga. Gyvenimo ir veiklos aprašyme turi būti nurodytas gyvenamosios vietos adresas.

 

Susiję skelbimai