Kretingos rajono savivaldybė skelbia prašymų dėl tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto priėmimą

Pašymus gali teikti pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotos tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, veikiančios Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

  • Prašymai, teikiami paštu (Savanorių g. 29A, Kretinga, LT-97111), su pridedamais dokumentais turi būti atspausdinti kompiuteriu, lietuvių kalba, tvarkingai susegti, pasirašyti tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovo arba jo įgalioto asmens.
  • Prašymai, teikiami el. paštu ([email protected]), turi būti pasirašyti tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovo arba jo įgalioto asmens el. parašu.

Prašymai priimami iki 2021 m. birželio 4 d. (teikimo terminas ne trumpesnis nei 1 mėnuo nuo paskelbimo dienos).

Išsamesnę informaciją rasite Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.kretinga.lt.

Susiję skelbimai