Keitėsi detaliojo plano sprendiniai dėl žemės sklypų Panevėžio g., Kretingoje

Atsižvelgiant į tai, kad keitėsi detaliojo plano sprendiniai, papildomai informuojame apie žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0007:792) Panevėžio g. 61, (kadastro Nr. 5634/0007:793) Panevėžio g. 63, (kadastro Nr. 5634/0007:27) Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:478) Panevėžio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“, sprendinių keitimo detalųjį planą.

Planuojama teritorija  - žemės sklypai (kad. Nr. 5634/0007:793) Panevėžio g. 63, Kretingos m., (kad. Nr. 5634/0007:792) Panevėžio g. 61, Kretingos m., (kad. Nr. 5634/0007:27) Kretingos m.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: J. S., S. S., S. V.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“ Rimkų g. 31-2, Klaipėda. Tel. 861521741, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-05-13 Nr. A1-501 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypus (kad. Nr. 5634/0007:793) Panevėžio g. 63, Kretingos m. ir (kad. Nr. 5634/0007:792) Panevėžio g. 61, Kretingos m. į atskirus žemės sklypus. Prie vieno atidalinto gyvenamosios paskirties žemės sklypo prijungti žemės sklypą kad. Nr. 5634/0007:27, Kretingos m. Sujungus padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-06-29 iki 2021-07-14 imtinai; internetiniame tinklalapyje www.kretinga.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-20-350) ir plano rengėjo patalpose, Rimkų g. 31-2, Klaipėda, bei Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda UAB „Planvesta“ patalpose, informacija tel. 861521741, el. p. [email protected].

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2021-07-14), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-20-350).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai