Jau galima teikti pasiūlymus 2023 metams dėl privačių lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių projektams įgyvendinti

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d. fiziniai, juridiniai asmenys ar jų grupės gali teikti pasiūlymus 2024 metams dėl privačių lėšų skyrimo vietinės reikšmės kelių projektams įgyvendinti.

Pasiūlymų vertinimo ir kelių projektų pripažinimo tinkamais įgyvendinti kriterijai nustatyti Asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-296 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-213 redakcija).

Pasiūlymai teikiami Kretingos rajono savivaldybėje, paštu (Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga) ar elektroniniu paštu ([email protected]) elektroniniu dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Pasiūlyme turės būti nurodyti ir pridėti atitinkami dokumentai:

1. kelių projekto aprašymas;

2. kelių projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda; paaiškinimai, kokią įtaką projekto įgyvendinimas darys bendrai rajono susisiekimo infrastruktūrai, socialinei gerovei ir saugiam eismui vietinės reikšmės kelyje;

3. preliminari kelių projekto vertė (su PVM ir be jo), pateikiant sąmatas skaičiuojamosiomis kainomis;

4. siūlomas perduoti privačių (tikslinių) lėšų dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso projekto vertės su PVM).

Pareiškėjai su pasiūlymu ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti ir kitus papildomus dokumentus, kurie gali būti svarbūs vertinant kelių projektą.

Kontaktinis asmuo Sigutė Jazbutienė, tel. +370 445 75113, el. paštas [email protected].

Susiję skelbimai