Išduoti leidimai ir priimti sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Imbarės seniūnijoje

Eil. Nr. Išdavimo data Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvados data ir numeris Adresas Saugotinų želdinių rūšis Kiekis, vnt. Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m. aukštyje), m Atliekami darbai Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis, Eur Leidimo/sprendimo įsigaliojimo duomenys Kita informacija
1. 2022-12-27 2022-12-27, Nr.B11-4 Juodupėnų k. beržas

1

0,25

kirsti

168,75 2023-01-27 Darbus vykdyti nuo 2023-01-27
beržas 1 0,30 kirsti 202,50
klevas 1 0,53 kirsti 536,63
klevas 1 0,41 kirsti 415,13

Susiję skelbimai