Išduoti leidimai ir priimti sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Kūlupėnų seniūnijoje

Eil. Nr. Išdavimo data Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvados data ir numeris Adresas Saugotinų želdinių rūšis Kiekis, vnt. Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m. aukštyje), m Atliekami darbai Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis, Eur Leidimo/sprendimo įsigaliojimo duomenys Kita informacija
1. 2022-12-05 2022-12-01, Nr.K1-4 Draugystės g., Kūlupėnų k. ąžuolas

1

0,37

genėti   2022-12-15 Darbus vykdyti nuo 2022-12-15
klevas 1 0,44 genėti  
Salanto g., Kūlupėnų k. gluosnis 1 0,4 genėti  
Lino g., Kūlupėnų k. beržai 2 0,41; 0,38 genėti  
Vyšnių g., Kūlupėnų k. tuopa 1 0,59 genėti  
Sauserių k. ąžuolas 1 0,38 genėti  
beržas 1 0,36 genėti  
Stropelių k. ąžuolas 1 0,53 genėti  
2. 2022-12-29 2022-12-27, Nr.K1-5 Stoties g., Kūlupėnų k. eglė 1 0,20     2023-01-12 Darbus vykdyti nuo 2023-01-12
liepa 1 0,30    
uosis 1 0,10    

Susiję skelbimai