Išduoti leidimai ir priimti sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius Kretingos mieste

Eil. Nr. Išdavimo data Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvados data ir numeris Adresas Saugotinų želdinių rūšis Kiekis, vnt. Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m. aukštyje), m Atliekami darbai Želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis, Eur Leidimo/sprendimo įsigaliojimo duomenys Kita informacija
1.  2022-02-10 2022-02-10, Nr. (6.42)-S29-8 Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

Liepa

3

0,22, 0,20, 0,42

kirsti    2022-03-14 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01
dvikamienė liepa 1 0,20, 0,22 kirsti  
trikamienė liepa 1 0,23, 0,22, 0,23 kirsti    
beržas 1 0,20, 0,27 kirsti    
vikamienis gluosnis 1 0,63, 0,57 kirsti    
2. 2022-02-23 2022-02-23, Nr. (6.42)-S29-9 J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m.

eglė

1

0,32 kirsti   2022-02-25

Pagal kriterijus medis nepriskiriamas saugotiniems.

eglė 2 0,18, 0,16 kirsti   Darbus vykdyti nuo 2022-02-28.
3. 2022-02-23 2022-02-23, Nr. (6.42)-S29-10 Kęstučio g.18, Kretingos m. liepos 2   genėti   2022-02-25  
4. 2022-02-23 2022-02-23, Nr. (6.42)-S29-11 Riešuto g. 15, Kretingos m.

liepa

1

0,25 kirsti   2022-02-25 Darbus vykdyti nuo 2022-03-14.
ieva 1 0,14 kirsti   Pagal kriterijus medis nepriskiriamas saugotiniems.
drebulė 3 0,10, 0,12, 0,17 kirsti   Pagal kriterijus medis nepriskiriamas saugotiniems.
klevai 2 0,96 kirsti   Darbus vykdyti nuo 2022-03-15.
5. 2022-02-23 2022-02-23, Nr. (6.42)-S29-12 Teresiečių g. 21, Kretingos m.

alksniai

6

0,20, 0,19, 0,19,  0,18, 0,18, 0,19

kirsti

  2022-02-25 Pagal kriterijus medis nepriskiriamas saugotiniems.
klevas 1 0,23 kirsti 414,00 Darbus vykdyti nuo 2022-02-28
6. 2022-02-23 2022-02-23, Nr. (6.42)-S29-13 Kalvos gatvėje, Kretingos m. kėniai 2 0,88, 0,36 kirsti   2022-02-25 Leidimas kirsti neišduotas.
7. 2022-02-23 2022-02-23, Nr. (6.42)-S29-14

SB "Draugystė" Vieversių g., šalia sklypo Vieversių g. 18

tuopos

3 0,95, 0,96, 0,87

kirsti

 

  2022-02-25 Pagal kriterijus medis nepriskiriamas saugotiniems.
šalia Pempių g. eglių eilė         Leidimas kirsti  neišduotas.
8. 2022-02-25 2022-02-25, Nr. (6.42)-S29-15 Klaipėdos g., ties sklypu Klaipėdos g. 6, Kretingos m.

liepos

3

0,68, 0,57, 0,52

kirsti

  2022-02-28 Darbus vykdyti nuo 2022-08-01
klevai 2 0,16, 0,18 kirsti    
9. 2022-02-25 2022-02-25, Nr. (6.42)-S29-16 Palangos g. 25, Kretingos m. topoliai 2 0,74     2022-02-28 Pagal kriterijus medis nepriskiriamas saugotiniems.
10. 2022-03-21 2022-03-21 Nr. (6.42)-S29-17 Valstybinėje žemėje prie sklypo, Vilniaus g. 21A, Kretingos m., liepa 1 0,64     2022-03-23 Darbus vykdyti nuo 2022-03-23
11. 2022-03-21 2022-03-21 Nr. (6.42)-S29-18 Valstybinėje žemėje prie sklypo, Vilniaus g. 21, Kretingos m., uosiai 2 0,52     2022-04-20 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
12. 2022-03-21 2022-03-21 Nr. (6.42)-S29-19 Prie daugiabučio gyvenamojo namo Pasieniečių g. 6, Kretingos m. liepa 2 0,34; 0,44       Leidimas kirsti neišduotas
beržas 1 0,32       Leidimas kirsti neišduotas
dvikamienis uosis 1 0,25; 0,18 kirsti   2022-04-20 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
13. 2022-03-21 2022-03-21 Nr. (6.42)-S29-20 J. Basanavičiaus g. 26 beržas 1 0,7     2022-03-25 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
14. 2022-03-21 2022-03-21 Nr. (6.42)-S29-21 A. Jucio g. 6, Kretingos m. tuopos 13 0,65;0,48; 0,50;0,50; 0,56; 0,58; 0,78; 0,68; 0,55;0,67; 0,66; 0,75: 0,50 kirsti   2022-03-25 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
15. 2022-03-21 2022-03-21 Nr. (6.42)-S29-22 Lazdynų g. 4, Kretingos m. beržai 8 0,14; 0,38; 0,26; 0,14; 0,26; 0,16; 0,26; 0,22       Stebėti, būklę vertinti pakartotinai
16. 2022-03-21 2022-03-21 Nr. (6.42)-S29-23 Vytauto g. 122, Kretingos m. tuopos 4 0,5 kirsti   2022-03-25 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
17. 2022-04-15 2022-04-15 Nt. (6.42)-S29-24 Valstybinėje žemėje, prie sklypo J. Basanavičiaus g. 70, Kretingos m. klevas 1 0,4 kirsti   2022-04-15 Darbus vykdyti nuo 2022-04-15
18. 2022-04-28 2022-04-28 Nr. (6.42)-S29-25 Sodų bendrijos „Draugystė“ bendro naudojimo teritorijoje, prie sklypų Griežlių g. 53, 52, Kretingos m., beržas 3 0,09; 0,10; 0,11 kirsti   2022-05-26 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
eglė 6 0,10; 0,14; 0,12; 0,13; 0,16; 0,16
19. 2022-04-28 2022-04-28 Nr. (6.42)-S29-26 Žemės sklype, adresu Žemaitės al. 4, 4A , Kretingos m., beržas 1 0,42 kirsti     Leidimas kirsti nudžiuvusį beržą nereikalingas. 
20. 2022-04-28 2022-04-28 Nr. (6.42)-S29-27 žemės sklype (kadastro Nr. 5634/8001:1),  (gluosnių augimo vieta,  koordinatės x-6200008, y-327822). gluosnis 4 0,22; 0,20; 0,18;  0,23 kirsti     Želdinių, augančių viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose, ir valstybinės reikšmės automobilių kelių želdinių apsaugą, priežiūrą, tvarkymą ir želdinių viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose veisimą koordinuoja  Susisiekimo ministerija
21. 2022-05-04 2022-04-28 Nr. (6.42)-S29-30 Vilniaus g. 2, Kretingos m., žemės kadastro Nr. 5634/2799:2196 ąžuolas 3 0,38; 0,29; 0,09 kirsti 3631,5 2022-05-31 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
klevas 5 0,17; 0,25; 0,04; 0,38; 0,35
maumedis 1 0,38
nudžiūvęs dviejų kamienų 1 0,25 ir 0,30
22. 2022-06-10 2022-06-10 Nr. (6.42)-S29-32 Laisvės g. 7, Kretingos m. klevas 1 0,4 kirsti   2022-07-12 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
klevas 1 0,38 genėti   2022-07-12 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
23. 2022-06-10 2022-06-10 Nr. (6.42)-S29-33 Vytauto g.6, Kretingos m uosialapis klevas 3 0,17; 0,15; 0,16; kirsti   2022-07-12 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
24. 2022-07-28   Lakštingalų g. 1, Kretingos m. ąžuolas 2   genėti     Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
25. 2022-07-28   Minijos g. 28, Kretingos m. pušis 1 0,39 kirsti   2022-08-10 Darbus vykdyti nuo 2022-08-10
26. 2022-08-02   Kretinga, Tiekėjų g. Pagal projektą 21604,50 2022-08-02 Darbus vykdyti nuo 2022-08-02
27. 2022-09-01   Melioratorių g. 75A, Kretingos m. dvikamienis gluosnis 1 0,43; 0,47 genėti   2022-09-01  
gluosnis 3 0,43; 0,52; 0,44 genėti      
28. 2022-09-21   Laukų g. 15, Kretingos m. liepa 1 0,30 kirsti   2022-09-22 Darbus vykdyti nuo 2022-09-22
29. 2022-09-21   Taikos g. 105, Kretingos m. liepa 1 0,50 kirsti 300,00 2022-09-22 Darbus vykdyti nuo 2022-10-07
30. 2022-09-21   Kretinga, Žalioji g. 5A guoba 1 0,38 kirsti 684,00 2022-09-28 Darbus vkdyti nuo 2022-10-07
31. 2022-09-28   Kretinga, Žalioji g. 5A klevas 2 0,22; 0,23 kirsti 504,00 2022-10-21 Darbus vkdyti nuo 2022-11-09
32. 2022-10-20   Kretinga, Palangos g. 25 eglė 1 0,45 kirsti   2022-11-24 Darbus vkdyti nuo 2022-12-07
33. 2022-10-24   Kretinga, Palangos g. 25 eglė 2 0,27; 0,40 kirsti   2022-11-24 Darbus vkdyti nuo 2022-12-07
34. 2022-10-24   Kretinga, Pavasario g. 4 beržas 3 0,31; 0,27; 0,30 kirsti     Pareikėjas prašymą
35. 2022-10-28   Kretinga, Laukų g. 15B uosis 1 0,23 kirsti 1338,00 2022-11-07 Darbus vkdyti nuo 2022-11-27
liepa 1 0,57 kirsti
pušis 1 0,32 kirsti
klevas 1 0,30 kirsti
36. 2022-10-29   Kretinga, Nidos g. 33A eglė 8 0,12; 0,16; 0,17; 0,20; 0,23; 0,18; 0,16; 0,20 kirsti   2022-11-30 Darbus vkdyti nuo 2022-12-07
37. 2022-10-29   Kretingos m., Taikos gatvėje, ties sklypu Taikos g. 7 klevas 1 0,60 kirsti   2022-11-07 Darbus vykdyti nuo 2022-11-07
38. 2022-10-29   Kretinga, Taikos g. uosis 2 0,60; 0,47 kirsti   2022-11-07 Darbus vykdyti nuo 2022-11-07
juodalksnis 1 0,48 kirsti
39. 2022-10-29   Kretinga, Kudirkos gatvėje uosis 1 0,50 kirsti   2022-11-07 Darbus vykdyti nuo 2022-11-07
40. 2022-11-07   Kretinga, Taikos 95A liepa 1 0,70 kirsti     Leidimas krsti neišduotas.
41. 2022-12-27   Kretinga, Laukų g. 15 (B) liepa 1 0,57 kirsti   2022-12-23 Darbus vykdyti nuo 2023-01-06
42. 2022-12-27   Kretinga, J. Basanavičiaus g. 34 pušis 1 0,39 kirsti 1212,00 2022-12-28 Darbus vykdyti nuo 2023-01-10
dvikamienė pušis 1 0,32; 0,30 kirsti  

Susiję skelbimai