Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti detalųjį planą

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0003:395), esančio J. Basanavičiaus g. 2, Kretingos m., detalųjį planą, kuriuo keičiamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0003:395), J. Basanavičiaus g. 2, Kretingos m., detalusis planas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A1-110 „Dėl detaliojo plano Birutės g. 38/J. Basanavičiaus g. 2, Kretingos m., tvirtinimo.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kadastro Nr. 5634/0003:395), esantis J. Basanavičiaus g. 2, Kretingos m. Planuojamas plotas apie 0,1170 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga, Tel. (8 445) 53141, (8 445) 44614, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė  www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė – Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-26 įsakymas Nr. AV-567 „Dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0003:395), esančio J. Basanavičiaus g. 2, Kretingos m., naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-22-606). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.

Susiję skelbimai