Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo detalųjį planą

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5670/0004:412) Pušų g. 38, Parąžės k., Kretingos r. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, patvirtinto 2002-07-18 d. Kretingos rajono savivaldybės valdybos sprendimu, „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, Nr. 237, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5670/0004:412) Pušų g. 38, Parąžės k., Kretingos r., plotas 0.6291 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretinga LT-97111. Tel. +37044551294, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.kretinga.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Taurena", įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT-91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected], projekto vadovė Daiva Orentienė.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-12-29, Nr.:A1-1344.

Planavimo tikslai: Žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0004:412), esančioPušų g. 38, Parąžės k., Vydmantų sen., Kretingos r., pertvarkymas, padalinimas, naudojimo paskirties ir būdo pakeitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų suplanavimas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-11-23 Kretingos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. (4.1.17.E) D3-8970.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-12-11 iki 2023-12-22 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-56-23-75, organizatoriaus buveinėje, adresu Savanorių g. 29A, Kretinga ir jo interneto svetainėje www.kretinga.lt bei rengėjo buveinėje. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-12-18 – 2023-12-22 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 638 69696). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-12-27 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-12-22) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendiniai

Brėžinys

Susiję skelbimai