Informuojame visuomenę apie parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame visuomenę apie parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą - Žemės sklypo (kadastro Nr. 5660/0004:75), Šiaulių pl. 25, Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., koregavimas žemės sklype (kadastro Nr. 5660/0004:84) Šiaulių pl. 25, Kvecių k., Kretingos r. sav.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kadastro Nr. 5660/0004:84) Šiaulių pl. 25, Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav. Planuojamas plotas – 6,1919 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano korektūros rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, LT-97131 Kretinga, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 445 78199. Projekto vadovas Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A 409.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 08 d. įsakymas Nr. A1- 1043 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypą (kadastro Nr. 5660/0004:84), esantį Šiaulių pl. 25, Kvecių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., padalijant į atskirus sklypus, daliai žemės sklypų pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą ir naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, išskirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-10-24 iki 2022-11-08 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-21-630), Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt, Kretingos seniūnijos patalpose skelbimų lentoje (adresu Rotušės a. 1, Kretinga) bei projekto rengėjo patalpose (prieš tai susitarus telefonu Nr. 8 445 78199), adresu Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-10-24 iki 2022-10-28 imtinai projekto rengėjo patalpose.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-11-09 11:00 val. projekto rengėjo patalpose adresu  Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-11-08) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome savo adresą pranešti detaliojo plano rengėjui.

Susiję skelbimai