Informuojame apie žemės sklypų (kadastro Nr. 5657/0002:199, 5657/0002:496), esančių Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano koregavimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. A1-693 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: žemės sklypų (kadastro Nr. 5657/0002:758) Viržių g. 8, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r., (kadastro Nr. 5657/0002:872) Viržių g. 10, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r., (kadastro Nr. 5657/0002:680) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r., dalims pakeisti naudojimo būdą iš atskirų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. birželio 11 d. iki 2021 m. birželio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“ ir Žalgirio seniūnijos patalpose. Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2021 m. birželio 29 d.

PRIDEDAMA:

  1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas A1-693 | 2021 | Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo.
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ , 3 lapai.

Susiję skelbimai