Informuojame apie žemės sklypo Kluonalių g., Kretingos m., detaliojo plano, koregavimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. A1-600 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 5634/0007:592) Kluonalių g. 6A, Kretingos m., ir (kadastro Nr. 5634/0007:591) Kluonalių g. 8A, Kretingos m., į viena sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gegužės 14 d. iki 2021 m. gegužės 28 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“ ir Kretingos miesto seniūnijos „Facebook“ socialiniame tinkle adresu https://www.facebook.com/Kretingos.miesto.seniunija/. Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2021 m. gegužės28 d.

Pridedama:

  1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. A1- 600 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ , 3 lapai.

 

Susiję skelbimai