Informuojame apie žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:92) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano koregavimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. A1-649 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: padalinti žemės sklypą (kadastro Nr. 5657/0003:946) į atskirus sklypus, daliai žemės sklypo pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, prijungti prie žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0003:918), esančio Maumedžių g. 7, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. Pertvarkyti žemės sklypus (kadastro Nr. 5657/0003:945) Maumedžių g. 2, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r., (5657/0003:954) Maumedžių g. 4, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r., (5657/0003:939) Maumedžių g. 6, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r., nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. gegužės 27 d. iki 2021 m. birželio 11 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ - „Teritorijų planavimas ir statyba“ ir Žalgirio seniūnijos patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2021 m. gegužės 11 d.

PRIDEDAMA:

  1. A1-649 | 2021 | Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo;
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ , 3 lapai.

Susiję skelbimai