Informuojame apie žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:604), esančio Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano koregavimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.,

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-849 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“. 

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:399), esančio Mėguvos g. 73., Kretingos m., naudojimo būdą iš rekreacinės teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. liepos 20 d. iki 2021 m. rugpjūčio 5 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ ir Kretingos miesto seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2021 m. rugpjūčio 5 d.

PRIDEDAMA:
1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymas A1-849 | 2021 | Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo;
2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ , 3 lapai.

Susiję skelbimai