Informuojame apie žemės sklypo detaliojo plano koregavimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. A1- 703 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gruodžio 7 d. iki 2023 m. gruodžio 20 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ ir Kretingos miesto seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2023 m. gruodžio 20 d.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. įsakymo projektas

Susiję skelbimai