Informuojame apie žemės sklypo detaliojo plano koregavimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A1- 697 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: prijungti įsiterpusio valstybinės žemės plotą prie žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0003:440), esančio Guobų aklg. 1I, Kretingos m., ir nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gruodžio 4 d. iki 2023 m. gruodžio 18 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ ir Kretingos miesto seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2023 m. gruodžio 18 d.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“

Susiję skelbimai