Informuojame apie teritorijos, esančios Pasieniečių g. (prie tiekėjų g.) Kretingos m., detaliojo plano koregavimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretingos m.

Planavimo iniciatorius: UAB „Saiva“.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-848 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0004:550), esančio Pasieniečių g. 25B., Kretingos m., naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021 m. liepos 20 d. iki 2021 m. rugpjūčio 5 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje adresu: www.kretinga.lt – „Skelbimai“ ir Kretingos miesto seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Savanorių g. 29A, Kretingos m., arba elektroniniu paštu [email protected] iki 2021 m. rugpjūčio 5 d.

PRIDEDAMA:

  1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymas A1-848 | 2021 | Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, 2 lapai.
  2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio įsakymo projektas „Dėl detaliojo plano koregavimo, tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ , 3 lapai.

 

Susiję skelbimai