Informuojame apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Teritorijų planavimo viešumas

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Klaipėdos g. 133A, Kretingos m., (daugiabučio gyvenamojo namo) detalusis planas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-23-308.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-31 įsakymas Nr. A1-290 „Dėl Klaipėdos g. 133A, Kretingos m., (daugiabučio gyvenamojo namo) detaliojo plano rengimo“, planavimo darbų programa.

Projekto tikslas: Suformuoti žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 133A, Kretingos m., nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

Projekto uždaviniai:

  • Nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
  • Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą;
  • Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.

Atliekami tyrimai ir galimybių studijos – neatliekami.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.

Koncepcija ir/ ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.

Detaliojo plano iniciatorius ir organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. Nr. +370 445 43868, +370 445 51031, el. p.: [email protected]www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengėjas: VĮ Žemės ūkio duomenų centro Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, įm. k. 306205513, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. +370 669 51733, el. p.: [email protected].

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ar rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktais ir TPDRIS www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai