Informuojame apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Teritorijų planavimo viešumas

Informuojame, kad bendrąja tvarka pradedamas rengti Žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0006:373, 5634/0006:375, 5634/0006:374, 5634/0006:371, 5634/0006:372) Savanorių g. 55, 61, 63, 65, 59, Kretingos m., detalusis planas, koreguojantis teritorijos tarp Savanorių g. ir Šiauliai – Palanga kelio, Kretingos m., detalųjį planą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. T2-244 „Dėl Kretingos miesto teritorijos tarp Savanorių g. ir Šiauliai – Palanga kelio detaliojo plano tvirtinimo“.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-23-795.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-28 įsakymas Nr. A1-601 „Dėl 2010-05-27 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-244 "Dėl Kretingos miesto teritorijos tarp Savanorių g. ir Šiauliai-Palanga kelio detaliojo plano tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimo“, planavimo darbų programa.

Projekto tikslai: Žemės sklypų pertvarkymas, padalinimas, naudojimo paskirties ir būdo pakeitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų suplanavimas.

Projekto uždaviniai:

  • Nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
  • Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą;
  • Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.

Atliekami tyrimai ir galimybių studijos – neatliekami.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.

Koncepcija – rengiama.

Koncepcijos ir/ ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.

Detaliojo plano iniciatorius ir organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. Nr. +370 445 53141, +370 445 44614, el. p.: [email protected]www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengėjas: VĮ Žemės ūkio duomenų centro Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, įm. k. 306205513, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. +370 669 51733, el. p.: [email protected].

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ar rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktais ir TPDRIS www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūras bus skelbiama papildomai įstatymų nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai