Informuojame apie parengtą žemės sklypų detaliojo plano keitimo sprendinių koregavimą

Informuojame, apie parengtą žemės sklypų (kadastro Nr. 5634/0007:792) Panevėžio g. 61, (kadastro Nr. 5634/0007:793) Panevėžio g. 63, (kadastro Nr. 5634/0007:27) Kretingos m., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:478) Panevėžio g., Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“, keitimo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-19 įsakymu Nr. A1-1201 sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypai kad. Nr. 5634/0007:1003, Laukų g. 52, kad. Nr. 5634/0007:1006, Laukų g. 52A, kad. Nr. 5634/0007:1004, Laukų g. 54, Kretingos m. Planuojamas plotas – 0,2536 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, tel.: +370 445 51294, el. p.: [email protected]

Planavimo iniciatorius: S. S., J. S. (fiziniai asmenys, duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Planvesta“, Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. tel.: +370 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama statybos riba ir statybos zona, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdas, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai ir jiems funkcionuoti reikalingo servituto vieta žemės sklypuose kad. Nr. 5634/0007:1003, Laukų g. 52, kad. Nr. 5634/0007:1006, Laukų g. 52A, kad. Nr. 5634/0007:1004, Laukų g. 54, Kretingos m., kurie detaliojo plano sprendinių brėžinyje pažymėti Nr. 03, 04, 05. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nėra keičiami.

Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 d. (imtinai) Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda (iš anksto susitarus telefonu), informacija tel. +370 615 21741, el. p. [email protected]. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-02-06 iki 2023-02-10 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. +370 615 21741).

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-02-10), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

Susiję skelbimai