Informuojame apie parengtą detalųjį planą

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:82) Laisvės g. 30, Kretingos m., detalųjį planą, kuriuo koreguojamas individualių gyvenamųjų namų statybos pietinėje Kretingos miesto dalyje prie Laisvės gatvės detalusis planas patvirtintas Kretingos rajono tarybos 2000 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 29 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Laisvės g. 30, Kretingos m.. Planuojamas plotas – 0,2998  ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga. Tel.:+370 445 51294, el. paštas – [email protected].

Detaliojo plano korektūros rengimo iniciatorius: UAB Egvata (įgaliotas asmuo Stanislovas Lukšas), adresas: Taikos g. 4, Kretingalės mstl., Klaipėdos r.. Tel.: +370 686 06110, el. paštas – [email protected].

Detaliojo plano korektūros rengėjas: UAB „Archko“, Turgaus a. 27, 91244 Klaipėda. Tel.: +370 686 06110, el. paštas – [email protected].

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-27 įsakymas Nr. A1-780 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo”

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0007:82), esančio Laisvės g. 30, Kretingos m., naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-09-16 iki 2022-09-30 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-56-22-716

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2022-09-16 iki 2022-09-23 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Turgaus aikštė 27, Klaipėda. Viešas projekto svarstymas numatomas 2022-10-03 15:00 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2022-09-30)  ir viešo svarstymo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Susiję skelbimai