Informuojame apie parengtą centrinės Kretingos miesto dalies detaliojo plano keitimą

Informacija apie pakoreguotus Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr.T2-106, keitimo sprendinius, pagal viešame susirinkime pateiktus detaliojo plano organizatoriaus ir  suinteresuotų asmenų pasiūlymus ir pastabas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakoreguotus Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo sprendinius.

Pasiūlymus pateikė 3 asmenys:

  • V.B. (Birutės g. 4, Kretinga). Atsakymas registruotu laišku išsiųstas 2023-11-16. Į pateiktas pastabas neatsižvelgta.
  • I.P.  ( Rotušės a. 14A, Kretinga). Atsakymas registruotu laišku išsiųstas 2023-11-16. Į pateiktas pastabas atsižvelgta.
  • R.G.( Rotušės a. 11, Kretinga bendrasavininkė). Atsakymas registruotu laišku išsiųstas 2023-11-16. Į pateiktas pastabas neatsižvelgta.

Detaliojo plano organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: +370 445 43868, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.kretinga.lt

Detaliojo plano iniciatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel.: +370 445 43868, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.kretinga.lt

Plano rengėjas: UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai, mob. Tel. +370 698 77237, el. paštas: [email protected]; PV Rimantas Stuopelis, at. Nr. A 084

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2022 m. birželio mėn. 02d. įsakymas Nr. A1– 587 ,,Dėl Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimu Nr.T2-106,  keitimo“.

Detaliojo planavimo tikslai: keisti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti ir pakeisti žemės sklypų naudojimo būdus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, suplanuoti inžinerinei infrastruktūrai reikalingas teritorijas.

Planavimo uždaviniai:

  1. Nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
  2. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą.
  3. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.
  4. Numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes.

Kur ir kada galima susipažinti su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu:

  • Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, telefonu +370 445 51031, internetiniame tinklalapyje  www.kretinga.lt, el. paštu [email protected].
  • plano rengėjo patalpose – UAB „Archinova"filialas ,,ER projektai“, Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. +370 698 77237, el. paštas: [email protected] (prieš tai susitarus telefonu).
  • teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.kretinga.lt, TPD Nr. K-VT-56-22-508 sprendinių skiltyje, versija Nr.3.

Susiję skelbimai