Informacinis pranešimas apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Teritorijų planavimo viešumas

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengtas Klaipėdos g. 133A, Kretingos m., (daugiabučio gyvenamojo namo) detalusis planas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-23-308.

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-31 įsakymas Nr. A1-290 „Dėl Klaipėdos g. 133A, Kretingos m., (daugiabučio gyvenamojo namo) detaliojo plano rengimo“, planavimo darbų programa.

Projekto tikslas: Suformuoti žemės sklypą prie daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 133A, Kretingos m., nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus  vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

Projekto uždaviniai:

  • Nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus pagal Teritorijų planavimo įstatymo 18 str. 1 d., 3 d., nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
  • Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus, nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymą, servitutus, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą;
  • Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą.

Atliekami tyrimai ir galimybių studijos – neatliekami.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti – nereikalingas.

Koncepcija ir/ ar sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas – neatliekamas.

Detaliojo plano iniciatorius ir organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. Nr. +370 445 51031, +370 445 43868, el. p.: [email protected]www.kretinga.lt.

Detaliojo plano rengėjas: VĮ Žemės ūkio duomenų centro Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, įm. k. 306205513, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. +370 669 51733, el. p.: [email protected].

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2024-04-30 iki 2024-05-14 (10 darbo dienų) imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-23-184), Kretingos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kretinga.lt, Kretingos rajono savivaldybės, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretingoje, bei Kretingos miesto seniūnijos, J. Pabrėžos g. 1, LT-97129 Kretingoje, skelbimų lentose.

Viešas svarstymas: Detaliojo plano sprendinių viešas svarstymas vyks 2024-05-15 14:30 val. Kretingos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretingoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui ar rengėjui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktais ir TPDRIS www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai