Informacija atrankai dėl PAV planuojant atnaujinti durpių išteklių gavybą užleistame Kalniškių tyro telkinio plote

Teritorijų planavimo viešumas

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:

UAB „Durpeta“, Liepų g. 1, Šepeta, LT-40334 Kupiškio r., į.k. 164791927, interneto svetainė: www.durpeta.lt, tel. +370 687 32029, el. paštas: [email protected]

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas:

UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, LT-08402 Vilnius, į.k. 121428749, interneto svetainė: www.gjmagma.lt, tel. +370 523 18178, el. paštas: [email protected]

PŪV pavadinimas ir vieta:

Išteklių gavybos atnaujinimas užlestame Kalniškių tyro durpių telkinio plote, Kretingos r. sav., Kartenos sen., Balsiškių k., žemės sklype (kadastro Nr. 5624/0003:59).

Informacijos paskelbimas:

Atrankos informacija paskelbta 2024-05-16 Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. > Klaipėdos apskritis (21) arba čia.

Visuomenė teikia pasiūlymus:

Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. [email protected], tel. +370 682 92653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Susiję skelbimai