Informacija apie rengiamą žemės sklypų detaliųjų planų koregavimą

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų esančių Rasos aklg. 8, 14, 16, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos raj. (kad. Nr. 5670/0004:961, kad. Nr. 5670/0004:963, kad. Nr. 5670/0004:959) detaliojo plano, patvirtinto 2014-03-31 įsakymu Nr. A1-238, koregavimas supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Rasos aklg. 8, 14, 16, Kiauleikių k., Vydmantų sen., Kretingos raj. (kad. Nr. 5670/0004:961, kad. Nr. 5670/0004:963, kad. Nr. 5670/0004:959). Planuojamų sklypų plotas – 0.4026 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, Kretinga, LT-97111, tel.: +370 445 51031, el. p.: [email protected].

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. +370 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtuose žemės sklypuose Nr. 12 ir Nr. 13 statybos zona ir statybos riba, bei žemės sklypuose Nr. 12, Nr. 13, Nr. 16 planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdas. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-02-18 iki 2022-03-03 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Kretingos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.kretinga.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus tel. +370 650 43536.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2022-03-03 d.).

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po teritorijų planavimo dokumento viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Susiję skelbimai