Informacija apie rengiamą žemės sklypo detaliojo plano koregavimą.

Informacija apie rengiamą detaliojo plano, patvirtinto 2007-08-30 Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-273, koregavimą žemės sklype (kad. Nr.: 5634/0004:677), adresu Saulėlydžio g. 1, Kretinga, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,0899 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas Savanorių g. 29, Kretinga, tel.: +370 445 51294, el. p.: [email protected]

Projekto rengėjas: UAB „Domidėja“, tel.: +370 629 11129, el. p.: [email protected]

Projekto užsakovas: T. J.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti detaliuoju planu numatytą aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-02-17 iki 2022-03-02 imtinai Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymu teikimo tvarka: dėl teritorijų planavimo dokumentų pasiūlymai teikiami Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-03-02 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigo,s raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Detaliojo plano koregavimas

Susiję skelbimai