Informacija apie rengiamą detaliojo plano koregavimą

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos raj. sav. administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-312 koregavimą žemės sklype Nr. 17 (kadastro Nr. 5634/0010:51) Klaipėdos g. 127P, Kretingos mieste.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019-04-09 įsakymu Nr. A1-275 “ Dėl teritorijų planavimo proceso iniciavimo” pritarė iniciatyvai pradėti rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0010:32) Klaipėdos g. 127, Kretingos m. detaliojo plano, patvirtinto Kretingos raj. sav. administracijos direktoriaus 2007 m. birželio 4d įsakymu Nr. A1-312 koregavimą žemės sklype Nr. 17 (kadastro Nr.   5634/0010:51) Klaipėdos g. 127P, Kretingos m., TPD Nr.K-VT-56-19-264.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019-05-08 įsakymu Nr. A1-375 "„Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“  nustatytas planavimo tikslas bei patvirtinta detaliojo plano planavimo darbų programa.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.

Planavimo tikslai – suplanuotoje teritorijoje, žemės sklypui Nr. 17 (kadastro Nr. 5634/0010:51), Klaipėdos g. 127P, Kretingos m., Kretingos r. sav., nustatyti papildomą žemės naudojimo būdą -  komercinės paskirties objektų teritorijos, padidinti užstatymo zoną bei nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius - Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. +370 445 51294, el. p. [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatoriai – privatus asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, į/k.300975770, Gegužės g. 1, Klaipėda, tel. +370 464 93322, Mob. +370 647 17414, e. paštas: [email protected].

Detaliojo plano koregavimo viešinimas vyks bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki sprendinių susipažinimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.

Susiję skelbimai