Informacija apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - Žemės sklypų (kadastro Nr. 5670/0005:541, 5670/0005:542) Rąžės g. 21, 21A, Vydmantų k., Kretingos r., detalusis planas, kuriuo keičiami detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T2-273 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5670/0005:184) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“, sprendiniai.

TPD Nr. www.tpdris.lt  sistemoje: K-VT-56-22-602.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastro Nr. 5670/0005:541), Rąžės g. 21, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r., ir (kadastro Nr. 5670/0005:542), Rąžės g. 21A, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1300 ha, 0,1200 ha.

Planavimo tikslai: įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimas, žemės sklypų (kadastro Nr. 5670/0005:541, 5670/0005:542), esančių Rąžės g. 21, 21A, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav., pertvarkymas, padalinimas, sujungimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų nustatymas, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų suplanavimas.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas ir Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. Al-458 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo".

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga, Tel. +37044553141, +37044544614, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius: privatus asmuo.

Detaliojo plano rengėjas:  UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. Nr. +37069883701. El.paštas: [email protected]. Projekto vadovas – architektas Rimvydas Grikšas, atestato Nr. A951.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.  Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Susiję skelbimai