Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano koregavimą

Detalusis planas, kuriuo koreguojamas žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:180) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detalusis planas (žemės sklypai (kadastro Nr. 5657/0002:483, 5657/0002:478, 5657/0002:477, 5657/0002:476, 5657/0002:475, 5657/0002:474, 5657/0002:473, 5657/0002:472, 5657/0002:470, 5657/0002:488), esantys Svajonių g. 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r.), patvirtintas Kretingos rajono tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-1 „Dėl žemės sklypo Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“.

Rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. A1-514 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ ir 2023 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. A1-550 „Dėl detaliojo plano koregavimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 43868, +370 445 51031, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.

Planuojama teritorija – žemės sklypai (kadastro Nr. 5657/0002:483, 5657/0002:478, 5657/0002:477, 5657/0002:476, 5657/0002:475, 5657/0002:474, 5657/0002:473, 5657/0002:472, 5657/0002:470, 5657/0002:488), esantys Svajonių g. 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. Planuojamos teritorijos plotas – apie 2,043 ha.

Planavimo tikslas – pertvarkyti žemės sklypą kadastro Nr. 5657/0002:488, atidalintoms žemės sklypo dalims pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Pertvarkyti žemės sklypus kadastro Nr. 5657/0002:478, 5657/0002:477, 5657/0002:476, 5657/0002:475, 5657/0002:474, 5657/0002:473, 5657/0002:472, 5657/0002:470 juos apjungiant ir padalinant į sklypus, daliai pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Apjungti žemės sklypo kadastro Nr. 5657/0002:488 bei žemės sklypų kadastro Nr. 5657/0002:478, 5657/0002:477, 5657/0002:476, 5657/0002:475, 5657/0002:474, 5657/0002:473, 5657/0002:472, 5657/0002:470 pertvarkymu suplanuotus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų žemės sklypus į vieną sklypą. Padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5657/0002:483 į sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Išsamesnė informacija teikiama: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai